Odpovědi na otázky položené řečníkům na konferenci Primetime for… Future of TV 2018 prostřednictvím Sli.do (aneb na co nezbyl během konference čas)


Tomáš Hanzák, Chief Analyst, Nielsen Admosphere

4% sledovano zpetne.. co byl ten propad na konci grafu?

Pokles na konci grafu odpovídá 3. kvartálu, kdy (konkrétně v měsících červenci a srpnu) vždy dochází k poklesu objemu odložené sledovanosti. Důvodem je absence vysílání premiérových dílů většiny domácí dramatické tvorby, která se na odložené TV sledovanosti podílí významnou měrou.

Jak je sledována reklama, respektive její přeskočení v odložené sledovanosti

V souladu s odpovědí pana Pořízka z Primy/AKTV na stejnou otázku, můžeme říct, že sledovanost reklamy (vůči okolním pořadům) je v odložené sledovanosti znatelně nižší než u sledovanosti živé. Vše samozřejmě záleží na způsobu, jakým je odložená sledovanost prováděna. Stále však je relativní přírůstek reklamních TRP díky odložené TV sledovanosti nezanedbatelný (letos v září a říjnu je to 2.7 %).

Odložena sledovanost byla na jednom grafu 4% a v jednom 14%, jak jsme teda na tom :)

Na slajdu 8 jsme ukazovali čísla z České republiky (ony 4 %), na slajdu 9 pak pro srovnání čísla z Velké Británie (oněch 14 %).

Je v plánu i měření sledovanosti mimo domácnosti? Typicky hospody při sportovních událostech.

V projektu je od samého začátku měřena TV sledovanost na návštěvách v jiných domácnostech, a to formou měření sledovanosti hostů (přidává cca 2 % ke sledovanosti doma). Možnosti měření sledovanosti na chatách a chalupách či v hospodách a restauracích jsou skutečně čas od času diskutovány (prakticky od samého začátku elektronického měření v ČR). Avšak vzhledem k očekávaným nákladům a přínosům takového měření k němu český trh zatím nepřistoupil (nakonec tak jako 95 % trhů světa).

Jak merite cross-platform zásah na jednoho uživatele? Jde o single source panel?

Cross-platformní (TV + internet) unikátní zásah (reach) není v tuto chvíli v českém projektu měřen. Některé západoevropské země k něčemu takovému poslední roky směřují. Single source panel je pro úroveň detailu požadovanou našimi klienty řešením spíše jen teoretickým. V praxi totiž není v dostatečné kvalitě a velikosti panelu realizovatelný (nebo minimálně ne ufinancovatelný v podmínkách ČR). Pro reklamní kampaně je řešením vhodné statistické modelování - takové řešení jsme klientům schopni nabídnout. Logicky prvním krokem musí být použití nějakého řešení na výpočet unikátního zásahu kampaně na internetu. Pro tento účel nabízíme v ČR produkt Nielsen Digital Ad Ratings. Úloha pro TV pořady se od úlohy pro reklamní kampaně značně liší a je složitější.

Co je argument TV Nova, že neměří svůj digitál?

Není pravda, že TV Nova neměří digitál. Do PEM D měření jsou zapojeni měřením konzumace televizního videoobsahu včetně reklamy na svých webových stránkách. Proč rozsah jejich zapojení do měření je zatím menší než u některých jiných médií (například zatím neměří HbbTV aktivitu), je otázka spíše na TV Nova.

Umíte změřit inkrementy jednotlivých médií? Podle kolegu (vašich) to zatím možné neni a klient dostane jen kumulovany reach.

Aktuálně rozšíření projektu o PEM D část měření neposkytuje měření reache dílčího, ani celkového. Poskytuje na té nejnižší úrovni jednotlivých epizod a reklam objemové metriky konzumace videoobsahu. Možné rozšíření měření směrem k reachovým metirkám na různých úrovních bylo námi detailně popsáno a naceněno a naši klienti znají naše doporučení, jakou cestou se eventuálně vydat či nevydat. Pokud jde o sledovanost jen na televizní obrazovce, tak samozřejmě naši klienti si můžou spočítat jakýkoli reach čehokoli. Pokud jde o reklamní kampaně na internetu, opět můžeme odkázat na produkt Nielsen Digital Ad Ratings.

Vyplati se mereni sledovanosti na internetu, kdyz je to jen 1%? Je mozne ze vam neco ze sledovaneho obsahu unika?

1 % je nárůst digitální sledovanosti na měřených platformách TV subjektů (weby, aplikace) pro veškeré TV vysílání, pro některé pořady je však navýšení až 10 až 20 % (viz slajd 29). Zde v měření nic neuniká a podobnné poměry sledovanosti televizního obsahu existují i v jiných zemích, kde je tato aktivita v obdobném rozsahu měřena. Kde v principu může televizním subjektům sledovanost jejich obsahu unikat, je konzumace tevizního vysílání na digitálních zařízení (PC, tablety...), který je tam šířen distributory TV služeb (např. IPTV operátoři...),nikoli samotnými televizními společnostmi. Je těžké odhadovat, o jaký objem sledovanosti jde. Pravděpodobně by to ale nepřineslo násobně vyšší sledovanost než ono průměrné 1 %. My jako realizátor měření jsme připraveni zahrnout do měření jakékoli distribuční kanály, pokud o to naši klienti budou stát a zajistí k tomu potřebnou součinost jejich provozovatelů.


Tereza Šimečková, CEO, Nielsen Admosphere

Proc stejne neni domacnosti vic nez 1.900?

Taková otázka by samozřejmě šla klást vždy. Jak bylo řečeno v prezentaci, česká velikost TVmetrového panelu je mezinárodně nadstandardní. Je srovnatelná např. s 3.5 krát větším Polskem nebo je větší než v podobně velkých a bohatších západoevropských zemích. Ve spoustě menších východoevropských zemí mívá panel pouze např. 400 nebo 800 domácností. Je také dobré poznamenat, že od počátku elektronického měření TV sledovanosti v Česku velikost panelu již narostla téměř na trojnásobek. Současná velikost 1 900 domácností je pak již trhem považována za dostatečnou (ekonomicky racionální), přinášející dostatečnou přesnost výsledků pro většinu typických použití/analýz. Český televizní trh zastoupený ATO se místo navyšování panelu domácností rozhodl jít spíše cestou rozvoje projektu jinými směry, jak ukazuje např. nové měření internetové konzumace TV obsahu „PEM D“.

Terezo, je to hezké, ale nemáte pocit že trochu paušalizujete? Mnoho klientů nepotřebuje oslovovat All 4+ a pak se se parametry konzumace médií budou dost lišit

Moje prezentace byla o televizi celkově. Všechna prezentovaná data o televizní sledovanosti v ČR byla za cílovou skupinu 15+ (s výjimkou slidů o sledovanosti dětí, mládeže a mladých dospělých), nikoli 4+. Souhlasím, že mnoho klientů potřebuje oslovit různé cílové skupiny (jiné než 15+). Kdybych se chtěla více věnovat přímo nákupu prostoru v televizi, bylo by možné data přepočítat na nákupní cílové skupiny. Vy ve své otázce hovoříte spíše o návrhu konkrétních kampaní – rozebrat které konkrétní stanice (popř. i pořady) jsou vhodné pro kterou konkrétní cílovou skupinu zadavatele, kdy je takový nákup prostoru ekonomicky výhodný a kdy ne, jaký prostor v mediamixu má televize či konkrétní stanice pro takovou úlohu mít atd. Taková otázka se dá odprezentovat spíše na konkrétní case study - cíl kampaně, její rozpočet, KPI a v rámci řešení cílů se zabývat odlišnostmi konzumace médií.