Co je Primetime for… ?

Projekt „primetime for…“ představuje dlouhodobý seriál specializovaných konferencí, které se do hloubky zaměřují na horká témata z oblasti marketingu a médií.

V poslední době se tyto konference zaměřily na Facebook, mobilní marketing, big data či novinky v internetové džungli. Svojí srozumitelností a přesahem na praktické využití poznatků v byznysu a jeho řízení si rychle získaly přízeň seniorního publika – manažerů s významnými rozhodovacími pravomocemi.

Setkání se konají v inspirativním prostředí Národní technické knihovny v univerzitním areálu v Praze 6 a zpravidla se jich účastní okolo 200 manažerů a specialistů.

O čem bude příští díl konferenčního seriálu?

Podzimní konference ze série „primetime for…“ se letos zaměří na budoucnost média, které přes řadu negativních prognóz vykazuje zásadní význam v komunikačním mixu zadavatelů reklamy a hlavně konzumentů médií – na budoucnost televize.

Budoucnost TV bude diskutována z řady pohledů: konzumentů médií, tvůrců obsahu, zadavatelů reklamy i stratégů mediální komunikace.


Pro koho to je?

Konference je určena pro všechny, kteří věří, že televize je zásadní médium, o jehož budoucnost je třeba se zajímat a formou aktivního zapojení do diskuse ji také spoluvytvářet.

Předpokládáme účast významných zadavatelů reklamy, významných mediálních a komunikačních agentur, výzkumníků médií a reklamy a v neposlední řadě samozřejmě i klíčových lidí z televize – top managementu, vedení komerčních týmů, tvůrců programu i analytiků.